La formació postobligatòria està orientada a l'especialització de l'alumne en una família professional o a la preparació per a l'accés a la universitat.

En la formació professional, l'orientació a resultats d'aprenentatge permet a l'alumne estar immers en un entorn d'aprenentatge molt similar a l'àmbit professional real. Treballem amb l'objectiu que els nostres alumnes siguin bons professionals de forma immediata però que alhora estiguin preparats per a formacions superiors.

Un cop acabat un grau mitjà, es pot accedir directament a un grau superior.

Els cicles formatius de grau mitjà de la nostra Escola permeten l'accés a qualsevol cicle formatiu de grau superior: http://www.escolaarrels.cat/orientacio4t/cfgs.pdf

 

 

En el batxillerat, formem alumnes competents garantint una excel·lent integració en el món universitari o en una família professional. A l'escola Arrels, l'alumnat de batxillerat troba l'entorn idoni per potenciar les seves capacitats, tot comptant amb un professorat motivat i estable que potencia els enllaços amb la realitat més propera i que entén el procés ensenyament-aprenentatge com un vincle proper i individual.

Go to top