Presentació

A la Llar d’Infants partint de l’experimentació amb els sentits, potenciem la descoberta d’un mateix i l’establiment de lligams amb l’entorn, respectant sempre els ritmes de cada infant.

Ens agrada treballar per  centres d’interès que anem desenvolupant al llarg del curs, sempre respectant el ritme individual de cada alumne.

Seguim un sistema actiu per mantenir fàcilment l’atenció del nen i, mitjançant el joc i l’afectivitat, es realitzen diferents activitats de curta durada que afavoreixen el seu desenvolupament integral.

En aquestes edats és molt important treballar els hàbits. L’adquisició d’hàbits a l’escola és una feina quotidiana que es duu a terme a través de petites tasques com ara: recollir les joguines, atendre la higiene personal, l’alimentació, aprendre a respectar la resta companys…Això els ajuda a fer-se més autònoms i, per tant, a fer-se grans.

A la llar d´infants treballem temes molt propers als nens d’aquestes edats: les estacions de l´any, els aliments, la família, els animals… Aquests aprenentatges es desenvolupen mitjançant la música, la pintura, la psicomotricitat, l´experimentació, les sortides fora de l´escola…

experimentació és una eina fonamental pel desenvolupament sensorial de l´infant.

A la nostra escola vivim constantment situacions d´experimentació a través de la manipulació de tot tipus de material (papers, gelatina, fang, iogurts, crema per al cos…). L´experiència directa és molt important a l´hora de fer nous aprenentatges.

Forma part de la nostra tasca educativa donar suport, orientar i acompanyar les famílies en l'establiment d'hàbits i la gestió emocional dels infants més menuts.


ORGANITZACIÓ

HORARI:

L’escola romandrà oberta de setembre a juliol.

De setembre a juny: De 9 h a 13 h i de 15 h a 18 h

Al migdia l’escola romandrà tancada fins a les 14:50h per tal que els infants que es quedin a dinar puguin descansar.

Al juliol: Jornada intensiva de les 8 del matí fins les 3 de la tarda.

 

EL PROCÉS D’ADAPTACIÓ:

L’assistència a la llar d’infants suposa per al nen i la nena començar a familiaritzar-se amb persones, espais i materials diferents als coneguts en el seu àmbit domèstic. Aquest canvi farà que vagi ampliant el seu món i descobreixi les pautes de comportament dels grups socials que l’envolten.

El nen i la nena han de ser capaços d’assimilar els canvis que suposa aquesta nova etapa en la seva vida quotidiana i per això, considerem de gran rellevància iniciar el curs amb el que anomenem PERÍODE D’ADAPTACIÓ.

Volem aconseguir per a tots els nostres alumnes un procés individualitzat que els permeti adaptar-se al seu propi ritme, proporcionant-li a cadascun les ajudes que necessiti segons les seves característiques.

Aconsellem una entrada gradual; dediquem tot un mes a l’adaptació dels nens. D’aquesta manera, aconseguim que els nens coneguin l’espai, es familiaritzin amb les educadores i amb els diferents ambients i rutines de la llar de manera progressiva. És important començar amb poques hores d’assistència, arribant progressivament a l’horari establert per cada família.

El nostre objectiu principal és aconseguir que l’infant pateixi el menys possible els efectes negatius de l’adaptació. Com a educadores, intentem crear un vincle afectiu basat en la confiança amb els infants, acaronant-los quan ploren, escoltant-los quan parlen, acompanyant-los en els àpats i en el descans.

 

• PSICOMOTRICITAT: L’equip educatiu de la llar d’infants apostem pel treball psicomotriu. L’evolució motriu i global del nen ve determinada pel control i consciència corporal, la locomoció i la manipulació d’objectes.

 

• CLASSES D’ANGLÈS: Els especialistes coincideixen en que l’ensenyament d’un segon o tercer idioma ha de començar en edats primerenques, ja que així l’infant ho interioritza de forma natural. Aquest treball el realitzem a través de les dances, cançons, els contes i el joc.

 

 LA MÚSICA: La música ajuda a desenvolupar altres habilitats, com pot ser el llenguatge, les matemàtiques, etc.

L’audició i l’aprenentatge de cançons és un contingut important en aquest cicle. La reproducció lletres de cançons, així com l’exploració de gestos sonors com picar de mans, de cames o peus (especialment després de l’adquisició de la marxa) permetrà que nens i nenes puguin produir, articular i entonar un major nombre de sons.

Família i Escola: Som un equip!

Per nosaltres, la col·laboració Família-Escola és un dels punts més importants del Projecte Educatiu de l’Escola i és la clau de l’èxit educatiu dels nostres alumnes. Només a partir de la confiança mútua, la comunicació freqüent i la col·laboració, podem treballar plegats, en equip, per aconseguir els objectius que ens proposem amb cadascun dels nens i nenes. És el que nosaltres resumim amb la frase:

JUNTS PER AJUDAR A CRÉIXER.


Comunicació Família – Escola

Les famílies  són part activa i participativa en la vida de l’Escola: les seves opinions, suggeriments i propostes ens ajuden a construir escola.

Els pares participen, a títol individual i mitjançant l’AMPA i els pares delegats, en actes i celebracions escolars, xerrades i reunions trimestrals de pares, tallers amb els alumnes, comissions, projectes,…

MANTENIM UNA RELACIÓ DIRECTA I CONTINUADA AMB LES FAMÍLIES:

 • Tracte proper.
 • Entrevistes amb les famílies.
 • Informes.
 • Xerrades pedagògiques.
 • Tallers per a  pares.
 • Tallers per a pares i fills.

 

Comunicació:

Ens comuniquem amb les famílies mitjançant tots els mitjans al nostre abast:

 • Correu electrònic
 • Agenda viatgera
 • Fotografies i informacions a la plataforma educativa de l’Escola. CLICKEDU.
 • Pissarra d’aula
 • Reculls i mostres de Treballs
 • Recursos digitals: blocs…

SERVEIS

ADMINISTRACIÓ: De 9 a 2/4 de 2 i de 3 a 6. (excepte dimecres tarda) Tel. 973 48 03 92

 

MENJADOR: L’escola disposa de cuina pròpia.

L’horari del dinar és a 2/4 d’1h. Després de dinar fem la migdiada, tot respectant sempre l’estona de descans que necessita cada infant.

Juliol: Durant la jornada intensiva del mes de juliol no hi ha servei de menjador (si ens hem de quedar a l’escola, fins a les 3 h de la tarda, hem de dur el dinar de casa).

 

SERVEI DE CANGUR:

De 3/4 de 8 a 9 del matí.

D’ 1 a 1/4 de 2 del migdia.

De 6 a 7 de la tarda.

 

ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA i ATENCIÓ A LA DIVERSITAT:

Psicopedagoga: Marta Coll Baranera

Atenció a l’alumnat i a les famílies

Portar a terme l’atenció individualitzada dels alumnes amb necessitats educatives especials i alumnes que, per situacions personals o socials, requereixen una atenció específica.

Assessorant i orientant les famílies respecte als suports, estratègies o recursos adequats per a cada infant, durant tota la seva escolarització, des de la Llar d’infants fins a l’Escola de secundària.

Suport tècnic al professorat:

a) Valoració i diagnosi de necessitats educatives de l’alumnat en l’àmbit acadèmic i escolar i concreció de propostes d’intervenció educativa.

b) Col·laboració en la planificació d’estratègies organitzatives i didàctiques per a l’atenció a necessitats educatives de l’alumnat.

c) Participació en l’elaboració i el seguiment de Plans i d’adaptacions curriculars individualitzats.

d) Aportació de materials específics i adaptats que facilitin la participació de l’alumnat amb dificultats específiques en les activitats ordinàries.

e) Participació en la comissió d’atenció a la diversitat a fi de col·laborar en la planificació i el seguiment de mesures d’atenció a les necessitats educatives de l’alumnat del centre.

 

DISSABTES EN FAMÍLIA:

Espai on convidem a les famílies a participar de diferents activitats, xerrades, tallers, patis oberts…

Últim dissabte de cada mes a partir del mes d’octubre.

L'EQUIP DE LA LLAR D'INFANTS

demo_image

Olga Cortés

demo_image

Jaume Subirà

demo_image

Mireia Massana

JordiSegura

Jordi Segura

Programació, Sistemes Operatius, CMS i Tecnologia
josep-garriga

Josep Garriga

Xarxes, seguretat, bases de dades