30 October

CISCO Network Academy

La CISCO Networking Academy és un programa educatiu d’àmbit global dirigit per l’empresa CISCO, que té com a finalitat educativa l’adquisició de destreses i coneixements relacionats amb les tecnologies de …

30 October

Certificació ISO 9001

A l’Escola Arrels II tenim implantat des de l’any 2009 el sistema de gestió de qualitat ISO 9001:2008. L’abast de la nostra certificació recau en la impartició d’activitats d’ensenyament/aprenentatge a …