«A grans trets, l’educació emocional és l’habilitat per prendre consciència de les emocions pròpies i les dels altres, i la capacitat per regular-les.»

Rafael Bisquerra


Emociona’t i Creix, un programa pel desenvolupament de l’educació emocional dels alumnes.

L’educació emocional

L’educació emocional és un procés educatiu, continu i permanent, que pretén potenciar el desenvolupament de les competències emocionals, com a element essencial del desenvolupament integral de la persona, per tal de capacitar-la per afrontar millor els reptes que se li plantegen en la vida quotidiana, potenciant una relació positiva amb si mateix i amb els altres.

Es practica mitjançant metodologies vivencials i participatives que provenen de l’experiència personal del nen o la nena, el seu entorn i les seves necessitats. Viure amb els nens el dia a dia ens pot ajudar a ensenyar-los a posar nom als seus sentiments i emocions, així com a fer-los reconèixer les emocions d’un mateix i les dels altres.

Els estudis científics confirmen cada vegada més la importància del component afectiu en el desenvolupament i l’aprenentatge de les persones, essent l’educació emocional el complement indispensable del desenvolupament cognitiu i una eina fonamental en prevenció de conflictes d’ordre personal i interpersonal.

Des de l’escola, som conscients que l’educació emocional és un element clau en el rendiment dels alumnes i en la prevenció de factors de risc. Per això, des de ja fa uns anys la treballem de manera transversal en totes les àrees.

El programa d’educació emocional s’ha realitzat a partir de l’assessorament tècnic i la formació de tot l’equip docent i és present a totes les etapes educatives, des de la Llar d’Infants, fins a Batxillerat i cicles formatius.

Compta amb una sòlida fonamentació teòrica que ha tingut en compte el desenvolupament evolutiu i emocional del nen en les diferents etapes educatives per a elaborar una intervenció educativa adaptada a cada cas en concret.

La intel·ligència emocional és una forma d’interactuar amb el món que té molt en compte els sentiments, i engloba habilitats com ara el control dels impulsos, l’autoconsciència, la motivació, l’entusiasme, la perseverança, l’empatia, l’agilitat mental , etc., que configuren trets de caràcter, com l’autodisciplina, la compassió o l’altruisme, indispensables per a una bona i creativa adaptació social.

Els nostres OBJECTIUS GENERALS:

  • Promoure el desenvolupament integral dels alumnes.
  • Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions.
  • Identificar les emocions de la resta.
  • Desenvolupar l’habilitat per regular les pròpies emocions.
  • Prevenir els efectes nocius de les emocions negatives.
  • Desenvolupar l’habilitat per generar emocions positives.
  • Desenvolupar l’habilitat d’automotivar.
  • Adoptar una actitud positiva davant la vida.
  • Millorar les relacions interpersonals.
  • Desenvolupar les habilitats de vida per al benestar personal i social.
300
Alumnes apuntats
10
Professors
150
Exàmens presentats
150
Títols entregats

L'equip d'Emociona't i Creix

demo_image

Anna Casafont

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES I EMPRESA
PATRI MOYA (SUPORT PRIMÀRIA)

PATRI MOYA

SUPORT PRIMÀRIA
MERCÈ BADIA (ESP. ANGLÈS)

MERCÈ BADIA

ESP. ANGLÈS
GEMMA SALA (2n)

Gemma Sala

2n
RAQUEL AUGUETS (ESP. MÚSICA)

Raquel Auguets

Esp. Música
NADINE CASTILLO (SIEI)

Nadine Castillo

SIEI
MONTSE ESTER (2N)

Montse Ester

2n
MONTSE CODINA (5È)

Montse Codina