Amb la voluntat d’aprofundir i potenciar el multilingüisme, l’Escola Arrels ha signat un conveni amb «Academica Corporation», una institució escolar i educativa estatunidenca que compta amb més de 150 escoles als Estats Units. Amb aquest conveni a partir del curs 18-19  s’inicia un programa extraescolar de doble titulació de Batxillerat (estatal i estatunidenc) pensat per a l’alumnat des de 2n d’ESO.

Amb aquest programa l’alumnat de 2n d’ESO, 3r d’ESO, 4t d’ESO i 1r de batxillerat  que ho desitgi podrà estar matriculat a l’Escola Arrels i simultàniament cursar el batxillerat americà en una High School dels Estats Units.

El programa es realitzarà 100% online, amb la disponibilitat de múltiples recursos com ara professorat, plataformes i eines de comunicació, amb els quals els alumnes cursaran un total de 24 crèdits als Estats Units que, juntament amb la convalidació dels seus estudis a l’Escola Arrels II, els permetrà obtenir aquesta doble titulació de Batxillerat. No es tracta que l’alumnat estudiï les mateixes assignatures en dos idiomes diferents, sinó que cursen matèries específiques dels Estats Units relacionades amb la llengua, la cultura i la història.

Des de l’escola plantegem aquest nou repte al nostre alumnat amb tres objectius principals: promoure la immersió lingüística en un entorn d’estudi i treball per tal d’adquirir un nivell bilingüe avançat, potenciar el domini de les tecnologies d’aprenentatge digital, i fomentar l’autonomia personal en la gestió del temps, l’esforç, la responsabilitat, l’organització i la maduració de l’alumnat.