Durant el maig del 2022 vam guanyar una sol·licitud per internacionalitzar la formació professional (Nº de projecte: 2022-1-ES01-KA122-VET-000078037)

El projecte, emmarcat amb la internacionalització de la formació professional, té els objectius següents:

  • Millorar l'oferta formativa i ampliar la xarxa de contactes internacionals amb l'objectiu de ser un centre més europeu, atractiu i atent a les necessitats del món laboral contemporani.
  • Motivar l'alumnat de la nostra escola a desenvolupar les seves habilitats personals, socials, interculturals i comunicatives participant a la vida democràtica europea.
  • Augmentar la consciència ecològica de l'estudiantat havent escollit la via Green en el viatge i revaloritzant la pertinença de caire rural de la nostra escola.

Els cicles formatius destinataris d'aquest pla de mobilitat internacional són els dels cicles formatius de Grau mitjà d'Activitats comercials i el de Sistemes microinformàtics i xarxes.

Alguns dels alumnes d'aquests cicles formatius tindran l'oportunitat de realitzar l'estada d'un parell de setmanes a Viena, col·laborant un empreses específiques del sector.

Fotografia amb l’explicació del procés de selecció

Fotografia de l’estada I

Fotografia de l’estada

Fotografia de l’estada – inici del viatge

Fotografia amb l’explicació del projecte

Fotografia de l’estada

Fotografia de l’estada

Fotografia de l’estada