Entrenament d’habilitats emprenedores

equip-arrels

Treball en equip i creació de projectes

comunicativa-arrels

Comunicativa

creativitat-arrels

Creativitat

organitzacio-arrels

Organitzativa

autoconeixement-arrels

Autoconeixement

Des del curs 2016/17 l’escola Arrels de Secundària està implementant una nova assignatura destinada, principalment, a entrenar les habilitats més importants que han de tenir els futurs emprenedors. Així doncs, cada curs de l’etapa d’ESO cursarà l’assignatura d’Entrenament per tal d’aprendre i posar en pràctica aquestes destreses.

El fet d’emprendre ha estat entès durant molt temps com l’art d’engegar un negoci. Sense excloure aquest significat, emprendre és molt més que això i té a veure amb el mateix «ofici» de viure: emprenem des de petits, projectes, plans, activitats, grans i petites fites…I per fer-ho posem en joc un munt d’habilitats innates i apreses que anem adquirint i practicant al llarg de la nostra vida.

La societat actual demana dels nostres alumnes que tinguin la capacitat d’emprendre molt més desenvolupada que no pas generacions passades, perquè les tendències indiquen que les habilitats i valors que acompanyen l’emprenedoria són avui del tot necessàries. Pensar de forma crítica i creativa, tenir iniciativa, tenir la ment oberta, saber comunicar-se, treballar en equip i saber-se organitzar, entre d’altres, formen part de les destreses d’avui més valorades.

Quan traslladem l’aprenentatge de l’emprenedoria al món educatiu, sovint es cometen els mateixos errors que s’han comès en l’àmbit de l’empresa. Posem més èmfasi en desenvolupar bons projectes – que és molt necessari – però treballem menys en formar els bons emprenedors – que és encara més necessari.

Tot procés emprenedor necessita d’una o vàries persones emprenedores, de bones idees i de bons projectes. Hi ha moltes destreses a entrenar per aconseguir millores en cadascun d’aquest apartats. No n’hi ha prou en fer un bon projecte per tal de garantir el procés emprenedor.

És aquest raonament el que porta a l’escola Arrels a desenvolupar un programa per als diferents cursos de l’ESO .

L’emprenedoria és una habilitat que es pot ensenyar, però sobretot cal «entrenar-la» de la mateixa manera que entrenaríem qualsevol esport, o assajaríem qualsevol disciplina artística, ja que demana objectius, mètode, hàbits i bons «entrenadors».

Projecte realitzat per l'alumnat.
Projecte realitzat per l’alumnat.

Projecte realitzat per l’alumnat. Van fer tant els bancs com el mural
Les 5 C’s del treball en equip. Projecte desenvolupat per 2n d’ESO

 

 

 

 

 

Amb la col·laboració

Maria Batet

Per dur a terme aquest repte comptem amb l’ajuda i el guiatge de Maria Batet, mestra, conferenciant, formadora, experta en acompanyament d’emprenedors i  especialitzada en la creació de metodologies per emprendre.