Calendari

LA CONVOCATÒRIA CONSTA DE DOS PROCESSOS DE PREINSCRIPCIÓ DIFERENTS I UN SEGON PERÍODE D’ADMISSIÓ

CAL QUE PRESENTIN LA SOL.LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ LES PERSONES QUE VOLEN CURSAR UN CICLE FORMATIU DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ, ENCARA QUE CURSIN ALTRES ENSENYAMENTS AL MATEIX CENTRE.

 

1.1 Procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització

Poden participar en aquest procés:

 1. L’alumnat que en el moment de presentar la sol.licitud està cursant el 4t curs de l’ESO, el GESO o el primer de batxillerat.
 2. L’alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica.
 3. L’alumnat que ha realitzat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà, ha superat la prova d’accés o té altres requisits i que durant l’any de presentació de la sol.licitud compleix, com a màxim, 18 anys.

 

 • Preinscripció: Del 12 al 18 d’abril de 2023: presentació de sol·licituds
 • 19 d’abril de 2023: data màxima per presentar la documentació
 • 28 d'abril de 2023: publicació de les llistes d’admesos i exclosos provisional
 • Del 28 d'abril al 3 de maig de 2023: presentació de reclamacions al llistat d’admesos i exclosos (aquesta reclamació serà online)
 • 8 de maig de 2023: publicació del llistat d’admesos i exclosos definitiu
 • 8 de maig de 2023: publicació del nombre de sol·licituds presentades al centre per a cada cicle formatiu i torn, en primera petició
 • 31 de maig de 2023: Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
 • Del 31 de maig al 7 de juny de 2023: Presentació de reclamacions a la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional.
 • 14 de juny de 2023: Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions.
 • 14 de juny de 2023: sorteig del número de desempat per resoldre les sol·licituds empatades en punts
 • 20 de juny de 2023: Publicació llista ordenada
 • 30 de juny de 2023: Publicació de la llista d’admesos i llista d'espera
 • Període de matrícula ordinària per als alumnes amb plaça assignada: del 3 al 7 de juliol de 2023 amb cita prèvia al centre

 

 

1.2 Procés per a la resta de l’alumnat

Poden participar en aquest procés:

 1. L’alumnat que ha obtingut el títol de l’ESO anteriorment a l’any en què es presenta la sol.licitud o que està cursant el 4t curs de l’ESO, però no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització, o no ha estat admès en aquesta convocatòria.
 2. L’alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització o no ha estat admès en aquesta convocatòria.
 3. L’alumnat que ha realitzat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà, ha superat la prova d’accés o té altres requisits d’accés i és major de 18 anys, també els menors de 18 anys o que fan els 18 anys durant l’any en què es presenta la sol.licitud de preinscripció que no han participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d'escolarització que no hi han estat admesos.
 4. L’alumnat no esmentat en els apartats anteriors que té requisits acadèmics d’accés que estableix la normativa corresponent i que no reuneix les condicions per presentar la sol.licitud al procés amb continuïtat d’escolarització.

 

 • Preinscripció: Del 9 al 15 de maig de 2023: presentació de sol·licituds
 • 16 de maig de 2023: data màxima per presentar la documentació
 • 31 de maig de 2023: Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
 • Del 31 de maig al 7 de juny de 2023: Presentació de reclamacions (aquesta reclamació serà online)
 • 14 de juny de 2023: Publicació del llistat de sol·licituds amb puntuació, un cop resoltes les reclamacions.
 • 14 de juny de 2023: sorteig del número de desempat per resoldre les sol·licituds empatades en punts
 • 20 de juny de 2023: Publicació llista ordenada
 • 30 de juny de 2023: Publicació de la llista d’admesos i llista d'espera
 • Període de matrícula ordinària per als alumnes amb plaça assignada: del 3 al 7 de juliol de 2023 amb cita prèvia al centre.

 

1.3 Segon període d’admissió

 

Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 24 de juliol de 2023

Ampliació de peticions per al segon període d’admissió: del 25 al 27 de juliol de 2023

Publicació de la llista d’admesos al centre: 31 de juliol de 2023

 

Procés de Preinscripció

Només es pot presentar una sol.licitud de preinscripció per persona. En la sol.licitud s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, cicles i torns, sempre ordenades per ordre de preferència.

El codi d’Arrels II és 25004309, el necessiteu per indicar a quin centre us voleu preinscriure.

Hi ha dos tipus de sol·licitud:

 • Electrònica: cal identificació digital (recomanada)
 • Suport informàtic: sense identificació digital però cal adjuntar la documentació.

Cal fer-ho a la pàgina web:

 https://preinscripcio.gencat.cat

En aquesta pàgina trobareu tota la informació sobre criteris, calendari i la resta d’informació respecte el procés de preinscripció.

Passos a seguir:

 1. Escollir els estudis als que us voleu preinscriure.
 2. Preparar el procés fent tot el que s’indica al quart apartat del punt 1.
 3. Fer la sol·licitud al primer apartat del punt 2.

 

Què necessito per fer la sol·licitud electrònica?

 1. Certificat digital, com DNI electrònic, Cl@ve, idCat, etc.

Si no es disposa de cap certificat, us en podeu generar un de forma fàcil, l’idCat Mòbil. Us expliquem com: Accediu a l’adreça https://idcatmobil.seu.cat/ i trobareu les instruccions pas a pas de com fer-ho.

Per obtenir l’IdCAT mòbil, cal ser major de 16 anys i tenir preparat en el moment d’accedir a la web:

 • DNI/NIE/Passaport/Doc identificador d’un país de la UE o targeta de residència comunitària
 • Adreça de correu electrònic
 • Un telèfon mòbil a efectes d’identificació i contacte
 • Targeta sanitària per la teva identificació

Per utilitzar l’idCAT Mòbil només cal introduir el número de document d’identitat i el número de telèfon mòbil en el web on calgui identificar-se electrònicament per fer un tràmit. Tot seguit es rep un missatge al telèfon, que conté una clau d’accés per introduir-la en el web. En aquest cas, al tràmit de sol·licitud de preinscripció.

 

 1. Número RALC

Una vegada identificats, caldrà entrar el número d’identificació de l’alumne/a a RALC que us proporcionarà l’escola on està matriculat per poder recuperar les seves dades personals i acadèmiques, omplir les preferències i enviar la sol·licitud.

Per l’alumnat d’Arrels II aquest número RALC el trobareu al Clickedu.

 

 1. Per fer la preinscripció electrònica cal que accediu a la web

https://preinscripcio.gencat.cat

En la majoria de casos no caldrà fer res més ni adjuntar cap tipus de documentació, donat que s’haurà fet l’intercanvi de validació de les vostres dades amb totes les administracions implicades.

 

Què necessito per fer la sol·licitud en suport informàtic?

Caldrà indicar les dades identificatives de l’alumne/a amb el seu (DNI si és el cas que en té o NIE) i les dades dels tutors. Omplir el formulari, a l’enviar-ho es farà l’intercanvi de dades amb les administracions implicades, adjuntar escanejada o fotografiada la documentació d’identificació i filiació (DNI, llibre de família, etc), juntament amb la que al·legueu a efectes de barems i que no s’hagi pogut validar.

 

IMPORTANT: Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu des d’on es fa la sol·licitud. El DNI ha d’estar escanejat per les dues cares.

Si es presenta aquesta sol.licitud SEMPRE s’haurà d’adjuntar el document identificatiu de la persona que presenta la sol.licitud i el llibre de família.

Si no s’envia adjunta aquesta documentació obligatòria, la sol.licitud no es podrà enviar.

 

Per fer la preinscripció en suport informàtic cal que accediu a la web

 

https://preinscripcio.gencat.cat

Procés de Matrícula

 • Període de matrícula ordinària per als alumnes dels 2 processos:  del 3 al 7 de juliol de 2023 amb cita prèvia al centre

 

 

Publicació de llistats