PRESENTACIÓ

A l’Educació Infantil de 2n cicle potenciem la creativitat i l’expressió dels infants, a partir del seu món emocional.

Les emocions i la seva gestió s’estableixen com a pilars fonamentals de la seva personalitat.

L’acció educativa també s’encamina cap a les relacions positives amb el grup d’iguals.

S’introdueixen activitats educatives que estimulen les bases cognitives de l’aprenentatge: memòria, traç, prelectura, preescriptura, lògica i raonament numèric…

La descoberta i el coneixement de l’entorn social i cultural més proper forma part dels seus aprenentatges col·lectius.

La dinàmica de rutines que configuren el dia a dia, que més endavant es convertiran en hàbits, els permetran aconseguir un coixí d’autonomia i de seguretat -imprescindibles per a l’evolució en el seu procés d’aprenentatge- i els facilitaran l’adquisició de nous aprenentatges fonamentals en l’àmbit de l’autonomia personal (menjar, ordre, higiene…) i la convivència.

Al llarg d’aquesta etapa aniran desenvolupant les capacitats a l’entorn dels eixos següents:

 • Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma.
 • A pensar i a comunicar.
 • A descobrir i tenir iniciativa.
 • A conviure i habitar el món.

És mitjançant aquestes capacitats que ens plantegem els següents objectius:

 • El progressiu descobriment i creixement personal.
 • La formació d’una autoimatge positiva.
 • La possibilitat de relació amb els altres.
 • L’observació i descoberta de l’entorn més proper.
 • Iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
 • Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions.
 • Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana.
 • L’adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva integració a la societat.

La manera d’aconseguir-ho és a partir d’una metodologia  diversa i variada:  l’experimentació, l’observació, per mitjà de projectes, per tallers, per racons… on l’infant és el protagonista del seu propi aprenentatge acompanyat pels Educadors, en un entorn càlid, acollidor, familiar i segur que respecti el seu ritme evolutiu.

Les àrees de coneixement i experiència són:

 • Descoberta d’un mateix i dels altres
 • Descoberta de l’Entorn
 • Comunicació i Llenguatges.

ORGANITZACIÓ

HORARI ESCOLAR:

 • Matí de 9 a 1.
 • Tarda de 3 a 5.
 • Els/les nens/es d’Ed. Infantil es poden acompanyar i anar a buscar a la classe.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES (6a hora):

CURS

ACTIVITAT

P-3

EXPERIMENTEM
LA MÀGIA DELS CONTES
MUSIQUEM
AMBIENTS
SOM UNS ARTISTES

P-4 / P-5

EXPERIMENTEM
LA MÀGIA DELS CONTES
MUSIQUEM
AMBIENTS
SOM UNS ARTISTES

 

Família i Escola: Som un equip!

Per nosaltres, la col·laboració Família-Escola és un dels punts més importants del Projecte Educatiu de l’Escola i és la clau de l’èxit educatiu dels nostres alumnes. Només a partir de la confiança mútua, la comunicació freqüent i la col·laboració podem treballar plegats, en equip, per aconseguir els objectius que ens proposem amb cadascun dels nens i nenes. És el que nosaltres resumim amb la frase:

JUNTS PER AJUDAR A CRÉIXER.


Comunicació Família – Escola

Les famílies són part activa i participativa en la vida de l’Escola: les seves opinions, suggeriments i propostes ens ajuden a construir escola.

Els pares participen, a títol individual i mitjançant l’AMPA i els pares delegats, en actes i celebracions escolars, xerrades i reunions trimestrals de pares, tallers amb els alumnes, comissions, projectes,…

MANTENIM UNA RELACIÓ DIRECTA I CONTINUADA AMB LES FAMÍLIES:

 • Tracte proper.
 • Entrevistes amb les famílies.
 • Informes.
 • Xerrades pedagògiques.
 • Tallers per a  pares.
 • Tallers per a pares i fills.

 

Comunicació:

Ens comuniquem amb les famílies mitjançant tots els mitjans al nostre abast:

 • Correu electrònic
 • Whatsapp
 • Agenda viatgera
 • Fotografies i informacions a la plataforma educativa de l’Escola. CLICKEDU.
 • Reculls i mostres de Treballs

SERVEIS

ADMINISTRACIÓ: De 9 a 2/4 de 2 i de 3 a 6. (excepte dimecres tarda) Tel. 973 48 03 92

 

MENJADOR: L’escola disposa de cuina pròpia.

L’horari del dinar és a 2/4 d’1h. Després de dinar fem la migdiada, tot respectant sempre l’estona de descans que necessita cada infant.

Juliol: Durant la jornada intensiva del mes de juliol no hi ha servei de menjador (si ens hem de quedar a l’escola, fins a les 3 h de la tarda, hem de dur el dinar de casa).

 

SERVEI DE CANGUR:

De 3/4 de 8 a 9 del matí.

D’ 1 a 1/4 de 2 del migdia.

De 6 a 7 de la tarda.

 

ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA i ATENCIÓ A LA DIVERSITAT:

Psicopedagoga: Marta Coll Baranera

Atenció a l’alumnat i a les famílies

Portar a terme l’atenció individualitzada dels alumnes amb necessitats educatives especials i alumnes que, per situacions personals o socials, requereixen una atenció específica.

Assessorant i orientant les famílies respecte als suports, estratègies o recursos adequats per a cada infant, durant tota la seva escolarització, des de la Llar d’infants fins a l’Escola de secundària.

Suport tècnic al professorat:

a) Valoració i diagnosi de necessitats educatives de l’alumnat en l’àmbit acadèmic i escolar i concreció de propostes d’intervenció educativa.

b) Col·laboració en la planificació d’estratègies organitzatives i didàctiques per a l’atenció a necessitats educatives de l’alumnat.

c) Participació en l’elaboració i el seguiment de Plans i d’adaptacions curriculars individualitzats.

d) Aportació de materials específics i adaptats que facilitin la participació de l’alumnat amb dificultats específiques en les activitats ordinàries.

e) Participació en la comissió d’atenció a la diversitat a fi de col·laborar en la planificació i el seguiment de mesures d’atenció a les necessitats educatives de l’alumnat del centre.

 

DISSABTES EN FAMÍLIA:

Espai on convidem a les famílies a participar de diferents activitats, xerrades, tallers, patis oberts…

Últim dissabte de cada mes a partir del mes d’octubre.

SECRETARIA

 • Matí: De 9  a 1
 • Tarda: de 3 a 5

 

PORTERIA

 • Tarda: de 5 a 1/4 de 7.

ADMINISTRACIÓ

Arrels I, dijous de 9 a 10.

Arrels II, de 9 a 2/4 de 2 i de 3 a 6 (excepte dimecres tarda). Tel. 973 48 03 92

MENJADOR

L’escola disposa de cuina pròpia.

HORARI DE MENJADOR:

 • Educació infantil:  3/4 d’1
 • Primària: a l’1 del migdia

CANGURATGE (a demanda)

 • Matí: de 7:55h a 8:55h.
 • Migdia d’1/4 de 2 a les 2h i de 3/4 de 3 a les 3h
 • Tarda: de les 5 a ¼ de  7h i d’1/4 de 7 a  les 7h

BIBLIOTECA

Es realitzen activitats setmanals dins l’horari escolar amb tots els alumnes.

S’incentiva l’ús d’aquest espai oferint un servei de préstec gratuït. Aquest préstec es fa dilluns i dimarts de 17:00 a 17:30 i dimecres, dijous i divendres a l’hora del pati.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Cada dia de 5h a ¼ de 7.
Totes s’imparteixen en anglès.

 DILLUNS  DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
 PETITS
Let’s play
Jocs
Musicals
 GRANS  Let’s play Tennis Taula

 

SETMANES INTENSIVES EN ANGLÈS (Pasqua i juny).

ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA i ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Psicopedagoga: Marta Coll Baranera.

Atenció a l’alumnat i a les famílies.

Es duu a terme l’atenció individualitzada dels alumnes amb necessitats educatives especials i alumnes que, per situacions personals o socials, requereixen una atenció específica.

S’assessora i orienta les famílies respecte als suports, estratègies o recursos adequats per a cada infant, durant tota la seva escolarització, des de la Llar d’infants fins a l’Escola de secundària.

SUPORT TÈCNIC AL PROFESSORAT

Valoració i diagnosi de necessitats educatives de l’alumnat en l’àmbit acadèmic i escolar i concreció de propostes d’intervenció educativa.

Col·laboració en la planificació d’estratègies organitzatives i didàctiques per a l’atenció a necessitats educatives de l’alumnat.

Participació en l’elaboració i el seguiment de Plans i d’adaptacions curriculars individualitzats.

Aportació de materials específics i adaptats que facilitin la participació de l’alumnat amb dificultats específiques en les activitats ordinàries.

Participació en la comissió d’atenció a la diversitat a fi de col·laborar en la planificació i el seguiment de mesures d’atenció a les necessitats educatives de l’alumnat del centre.

USEE pròpia (Unitat de Suport a l’Educació Especial)

Especialista: Clara Tordesillas i Nadine Castillo.

Recurs organitzatiu que dóna atenció individual o en petit grup a aquells alumnes que per les seves característiques requereixen d’una atenció més propera i un seguiment més acurat per part d’especialistes.

PISCINA

L’escola ofereix la possibilitat d’anar a la piscina 1 hora setmanal dins l’horari escolar com a activitat de l’àrea d’educació física.

CLICKEDU

Plataforma educativa com a eina de treball i comunicació amb les famílies.

L'EQUIP D'INFANTIL

RAQUEL AUGUETS (ESP. MÚSICA)

Raquel Auguets

Esp. Música
NADINE CASTILLO (SIEI)

Nadine Castillo

SIEI
MIREIA FLOTATS (SOTSDIRECTORA)

Mireia Flotats

Sotsdirectora
MARCELA RINALDI (SUPORT EI)

Marcela Rinaldi

Suport EI
LURDES SUNYER (I3)

Lurdes Sunyer

I3
LAURA SARRI (SUPORT EI)

Laura Sarri

Suport EI
GERARD CASAS (DIRECTOR)

Gerard Casas

Director
EVA LLORENS (I4)

Eva Llorens

I4
DOLORS RIU (ESP. ANGLÈS)

Dolors Riu

Esp. Anglès
CLARA TORDESILLAS (CAP D_ESTUDIS)

Clara Tordesillas

Cap d'Estudis